×

Serviceaftale

Skriv dig op til en serviceaftale. Så ringer vi til dig en gang om året (eller i det interval vi aftaler), og vurderer sammen med dig, om dit produkt trænger til service.

Vi udfører ikke service på modeller, der ikke forhandles på hjemmesiden.

Er du i tvivl om produktets type og model? Send et billede, og lad os hjælpe med at vurdere detTimelding til servicekontrakt med:

Servicekontrakten omfatter: Årligt eftersyn i preioden april til august.

Eftersyn af spjæld, ildfast beklædning, røglederplade, tætningsbånd, utætheder omkring røgrør/renselem.

Rengøring indvendig omfatter: Brændkammer og glasrude. Smøring af hængsler, lukkemekanik og luftspjæld. Arbejdsløn, kørsel, rengøring og smøring er inkluderet i prisen som er 2099,- kr. inkl. moms. Øvrige reservedele betales af kunden.

Aftalen kan fra Himmerlands Pejsecenters side ophøre, hvis brændeovnen er groft misligholdt eller brugt uden hensyn til forskrifter.

1. servicebesøg for nye kunder afregnes på timepris.