×
MONTERING

MONTERING

Velkommen til vores informationsside om montering. Her kan du læse om hvad der generelt er værd at vide herom, men også læse dybere om monteringen af de forskellige typer produkter. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.

God fornøjelse!

VÆRD AT VIDE OM MONTERING

+30 års erfaring med montering og installation
Hos Himmerlands Pejsecenter er vi med vores +30 års erfaring, eksperter i montering og installation af løsninger til varme og hygge.

Vi har lavet alt fra den klassiske brændeovnsløsning til de mere eksklusive løsninger som gaspejse med opbygning eller åbne ildsteder. Vi har respekt for det klassiske og simple, men har også en forkærlighed for specialløsningerne hvor kun kundernes fantasi sætter grænsen for kreative ønsker og opbygninger. Du kan se nogle af de løsninger vi er særligt stolte af i vores caseunivers, og blive inspireret til dit eget drømmeprojekt.

Se cases her

Montering af fagmænd er din garanti for optimal produktydelse og brugervenlighed
Ved at vælge en fagmand til installationen af dit produkt sikrer du, at alle krav til prøvningsattester, skorstenshøjder, brandsikre materialer og afstande mm. overholdes.

Med andre ord sikrer du at produktet installeres korrekt og dermed er så miljørigtigt, sikkert og velfungerende som muligt til mange års varme og hygge.

Vi tager dig selvfølgelig gerne med hele vejen, og så rydder vi altid pænt op efter os selv.

Gør-det-selv
Går du med gør-det-selv drømme, er dette bestemt også en mulighed. Dette gælder både for installation af pejseindsatse, brændeovne, pilleovne, biopejse og skorstene. Du skal dog være opmærksom på ALTID at overholde producentens anvisninger med hensyn til blandt andet afstand til brændbart materiale, skorstenstræk osv. Dette er afgørende for produktets ydeevne! Vi anbefaler derfor, at du altid konsulterer med fagmændende inden du påbegynder dit projekt. Vi er gerne behjælpelige med konstruktionstegninger, angivelse af murermål eller andet udarbejdelse af materiale til dit gør-det-selv projekt for at sikre en succesfuld installation. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os og stille spørgsmål.

Det er til gengæld IKKE muligt selv at installere gasprodukterne, da dette kræver uddannede fagfolk.

PROJEKTERING & REVIT

Bygger du nyt eller er du i gang med et større renoveringsprojekt? Udover montering tilbyder vi også fuld projektering i samarbejde med dine eksterne håndværkere, så du slipper for at være mellemmand.

I sammenhæng med projekteringen tilbyder vi også visualiseringer og måltegninger i Revit. På den måde kan du få et godt og visuelt forhåndsindtryk af løsningen i dit eget hjem, og vi sikrer bedst mulig overenstemmelse i forventningsafstemningen både med dig som kunde, og med de eventuelle eksterne håndværkere.


Måltegning i Revit
Forhåndsvisualisering

MONTERING AF GASPEJSE

Skal monteres af fagmænd
At montere gaspejs er IKKE et gør-det-selv projekt, da gasinstallationen SKAL udføres af en autoriseret VVS’er eller et firma med tilknytning hertil.

Dette skyldes både sikkerhedsmæssige årsager samt de strenge krav vi har til partikeludledning i Danmark.


En gaspejs bruger balanceret aftræk
En gaspejs kræver ikke en skorsten på samme måde som en brændeovn, men et balanceret aftræk. Et balanceret aftræk sørger for at aflede partiklerne og den varme røggas samt at forsyne gaspejsen med frisk luft til forbrændingen.

Der kan godt monteres balanceret aftræk i en eksisterende muret skorsten (et splitaftræk), men det kan også blot føres ud gennem væggen eller op igennem taget. Typen af aftræk og aftræksløsning afhænger af gaspejsen og byggeforholdene for installationen.


Typer af gas
En gaspejs forbrænder ikke træ men gas, og der findes følgende tre typer i Danmark:

⦁ Naturgas
⦁ Flaskegas
⦁ Bygas (kun visse områder i Aalborg og København)

Om du vil bruge den ene eller anden form for gas, er op til dig. Det er blot vigtigt at oplyse os som forhandler om hvilken type gas, du ønsker at benytte, da gaspejsen skal bestilles med dele tilpasset de forskellige typer gas.

Vælger du at bruge flaskegas, er det vigtigt at du sætter dig ind i reglerne for opbevaring af gasflasker.

Du kan læse mere om sikker opbevaring af gasflasker her.

Opbygning omkring gaspejsen
Både gaspejs og dertilhørende balanceret aftræk bliver meget varmt, og skal derfor pakkes ind i en opbygning af ikke-brændbare materialer som fx kalciumsilikatplader, mursten osv. (IKKE gips eller fermacel!). Opbygningen kan derefter dekoreres og styles med materialer som fx akustikpaneler, marmor, microcement, tapet eller blot males, så det passer ind i indretningen hos dig. Her er det kun fantasien der sætter grænser for indramningen af det flotte og dansende flammebillede!

Der skal dog tages højde for, at der skal installeres en eller flere konvektionsriste i opbygningen, for at lede noget af varmen væk, samt en inspektionslem, der giver adgang til gaspejsens elektroniske styring.
Vi gør opmærksom på, at der altså også skal trækkes strøm til en gaspejs.

Forskellige typer gaspejseinstallationer
Der findes hovedsageligt to forskellige typer af gaspejseinstallationer.
⦁ Gaspejse på fødder til installation bag opbygning.
⦁ Gaspejsekasetter til indbygning i eksisterende muret huller i væg.


Krav og godkendelser for gaspejse

 • For det første er det vigtigt at både gaspejs og det balanceret aftræk har den lovpligtige CE-godkendelse.
 • Derudover kategoriseres en gaspejs som en gasradiator (ikke som gasfyr) af sikkerhedsstyrelsen, og skal derfor overholde gasreglementet her for. Det samme gælder aftrækket. Læs mere her.
 • Gaspejs og balanceret aftræk SKAL installeres korrekt efter producentens anvisninger.
 • Sikkerhedsafstande til brændbart materiale overholdes efter producentense anvisninger.
 • Gasinstallationen skal udføres af autoriseret VVS fagkyndig, der skal skrive under på, at det er udført korrekt.
 • Gaspejs og installation skal godkendes af gasudbyder hvis der benyttes natur- eller bygas.
 • Gasflasker skal opbevares efter foreskrevne regler fra sikkerhedsstyrelsen. Læs mere her.
 • Det er ikke et krav at installere en gasalarm, da gaspejsen er udstyret med sikkerhedsanordninger for at undgå gasudslip, men vi anbefaler at du anskaffer dig en.

Du kan læse mere om gaspejs, installation og om de forskellige krav og godkendelser her.

Du kan læse anvisninger for udførelse af gaspejse her.

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Eksempel på balanceret aftræk, der er ført op igennem taget.
Eksempel på balanceret aftræk, der er ført ud gennem væggen.

MONTERING AF PEJSEINDSATSE

Fagmand eller gør-det-selv
Har du fingersnilde kan du selv montere en pejseindsats. Vi anbefaler dog på det kraftigste, at du konsulterer med en fagmand inden du selv påbegynder monteringensprojektet. Monterer du selv skal du være opmærksom på at følge producentens anvisninger og dermed læse monteringsvejledningen nøje, for at sikre så optimal og miljørigtig forbrænding som muligt. Dette gælder både for montering af pejseindsatsen samt dimensioneringen af skorstenen til produktet.

Hos Himmerlands Pejsecenter er montering af pejseindsatse en af de opgaver vi typisk udfører, og kan derfor garantere dig korrekt montering, så du er dækket ind.

Du kan se nogle af de løsninger vi har lavet her.

Til eksisterende ildsted eller helt ny opbygning
En pejseindsats giver dig flere monteringsmuligheder. Har du et eksisterende ildsted, kan du med fordel montere en pejseindsats her. Bygger du den ind i et eksisterende ildsted, skal du blot sikre dig at pejseindsatsens indbygningsmål passer i hullet. Du kan også få monteret pejseindsats i en muret skorsten, bygge den ind væggen, montere den uden på væggen med en opbygning eller hænge den op på vægen.

Montering af pejseindsats må kun ske ved brug af ikke-brændbare materialer som mursten, kalciumsilikatplader eller andet (IKKE gips eller fermacel!). Underlaget skal desuden være fast og have tilstrækkelig bæreevne. Afstandskrav til ikke-brændbart materiale skal overholdes efter producentens anvisninger, og afhænger desuden af produktet.

Opbevaring af træ
En pejseindsats er træfyret, og opbevaring af træ kan sagtens integereres som en del af opbygningen, så det er nemt at fyre op og lægge en pind på bålet i løbet af aftenen. Det er blot vigtigt at overholde afstandskravene til brændbart materiale.

En pejseindsats kræver en skorsten
En pejseindsats kræver en korrekt dimensioneret skorsten til at skabe det nødvendige og rette træk for en optimal forbrænding. Skorstenens funktion er derudover at lede røgen forsvarligt væk.

Det rette træk i skorstenen afhænger blandt andet af skorstenens højde, materiale (muret eller stål) og diameteren. Producenten angiver altid de rette skorstensdimensioner til pejseindsatsen. Skorstensdimensionerne afhænger desuden af det specifikke produkt, men som udgangspunkt hedder det jo større pejseindsats, jo større skorsten.

Har du allerede en skorsten, er det muligt at denne kan bruges til din nye pejseindsats. Er den ikke dimensioneret korrekt til dit produkt, kan den enten fores, forlænges eller få tilkoblet en røgsuger.

Har du ikke allerede en skorsten, er det vigtigt at du, udover at følge producenten af pejseindsatsens anvisninger til produktet, også følger producenten af skorstenens anvisninger, når den skal monteres. Her er der fx krav til højden af skorstenen afhængigt af hældningen af dit tag, samt afstandskrav til ventilationsindtag, vinduer og døre. Desuden skal der være adgang til renselåger så skorstensfejeren kan komme til.

Skorstenen er pejsindsatsens ”motor”, og kun en velfungerende og korrekt dimensioneret skorsten giver en god pejseoplevelse. Vi er derfor også eksperter i skorstene, og hjælper dig med at finde den helt rigtige løsning til din pejseindsats.

Du kan læse mere om skorstene her.

Friskluftsystem
Bor du i et velisoleret hus, kan dette give udfordringer for brugen af en pejseindsats, hvis ikke der installeres et friskluftsystem under monteringen. En pejseindsats bruger luft til forbrænding, som den trækker fra det rum den er placeret i. Kan den ikke det, skabes et undertryk, der resulterer i røg i stuen. Dette kan også ske hvis emhætten kører imens pejseindsatsen er i brug. Med et friskulftsystem tilføres luft ved at trække et friskluftsrør ud gennem husets ydermur.

Krav og godkendelser for pejseindsatse

 • En pejseindsats skal være typegodkendt. Det er alle pejseindsatse der forhandles ved Himmerlands Pejsecenter.
 • Skal overholde producentens anvisninger både med hensyn til montering, dimensionering af skorsten, afstandskrav til brændbare materialer osv.
 • Skal lovpligtigt godkendes af skorstensfejer inden brug og herefter tilses årligt af skorstensfejer.
 • Du skal kunne oplyse om alder på pejseindsatsen samt kunne fremvise gyldig prøvningsattest.

Du kan læse mere om pejseindsatse, installation og om de forskellige krav og godkendelser her.

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

MONTERING AF ÅBNE PEJSE

(Under udarbejdelse)

MONTERING AF BIOPEJSE

Fagmand eller Gør-det-selv
En biopejs er forholdsvis simpel at montere, og er derfor et godt og typisk gør-det-selv projekt. Du skal dog være opmærksom på at følge producentens anvisninger, for at sikre en sikker installation og optimal forbrænding. Vi anbefaler derfor, at du altid rådfører dig med en fagmand inden du går i gang med dit biopejseprojekt. Hos Himmerlands Pejsecenter har vi lavet flere flotte løsninger med biopejse, og vil hellere end gerne føre din drøm ud i livet.

Bioethanol som brændsel
En biopejs bruger hverken træ eller gas, men bioethanol som brændsel. Bioethanol købes på flasker eller i dunke, og der er ingen særlige krav til opbevaring. Vi anbefaler at du bruger en god kvalitet, der giver den reneste forbrænding og dermed færrest lugtgener. Fx Fanola eller Termatechs bioethanol som kan forhandles hos Himmerlands Pejsecenter.

Ingen skorsten eller aftræk
En biopejs skal hverken bruge skorsten eller aftræk, hvilket gør monteringen forholdsvis simpel, og at det er muligt at montere en biopejs stort set lige der hvor du ønsker den skal placeres i stort set alle hjem. Du skal dog være opmærksom på at overholde afstandskrav til brandbare materialer efter producentens anvisninger. Disse krav afhænger af produktet.

Skal passe til rummets størrelse
En biopejs er en varmekilde, men varmen er sværere at kontrollere end på de træ- og gasfyrede produkter. Derfor er en af de vigtigste faktorer i valg og installation af biopejs, at vælge en brænder der er dimensioneret til rummets størrelse. Vi hjælper gerne med at vælge det helt rigtige produkt.

Biopejse til indbygning
Hos Himmerlands Pejsecenter sælger vi primært biopejseløsninger til indbygning. En indbygget biopejs består overordnet af tre elementer:

Termatech Biotronic 70 | Biopejs til indbygning
Termatech Biotronic 70 biobrænder


Brænder: Der findes to typer brændere til biopejse – elektroniske og manuelle. Uanset hvilken type brænder du vælger, er både brændermekanisme, tankbeholderen til bioethanol og påfyldning en integreret ”kasse” der sænkes ned i omramningen og indsatsen.

På nogle produkter er det dog muligt at tilkøbe en større tankbeholder til bioethanol, der placeres under biopejsen inde i omramningen. I sådanne tilfælde installeres en tekniklem i omramningen med adgang til påfyldning.

Omramning: Omramningen er biopejsens primære opbygning, som SKAL udføres i ikke-brændbart materiale som fx kalciumsilikatplader, mursten, beton eller lignende (IKKE gips eller fermacel).

Omramningen kan designes efter dine ønsker og behov. Skal biopejsen fx stå op af en væg eller som en rumdeler? Du kan se forskellige forslag til inspiration på billedet herunder. Efterfølgende kan omramningen males, pudses eller beklædes med materialer som akustikpaneler, tapet, læder eller andet for at passe perfekt ind i din indretning.

Forskellige muligheder for omramning af din biopejs

Indsats: I de fleste tilfælde udføres løsningen med en indsats i stål der indrammer brænderen og flammerne flot. Indsatsens udseende er blandt andet mulig at få i sort pulverlakeret stål, børste stål, titanium belagt stål, poleret stål osv. Det er desuden muligt at montere en lille glaskant, der gør flammespillet endnu mere livligt. En indsats er dog ikke nødvendigt, da biopejsen også blot kan indbygges med omramning.

På billedet kan du se den sorte pulverlakeret indsats til biopejsen

Det er næsten kun fantasien der sætter grænser når du skal designe din biopejs, men husk altid at følge producentens anvisninger når den skal installeres.

Krav og godkendelser for biopejse

 • En biopejs skal altid dimensioneres efter rummets størrelse, da varmen er svær at kontrollere og da den kræver en nødvendig mængde luft til forbrændingen.
 • Montering og afstande til brændbare materialer skal følges efter producentens anvisninger.
 • Omramning/opbygning skal udføres i ikke-brændbare materialer og efter producentens anvisninger.
 • Udluftning anbefales i mindst 1 minut per time.
 • Skal ikke godkendes af hverken skorstensfejer eller andre.

Du kan læse mere om biopejse, de forskellige typer brændere samt fordele og ulemper ved biopejse her.

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

MONTERING AF BRÆNDEOVNE

Fagmand eller Gør-det-selv
Reglerne for montering af brændeovne og skorstene har ændret sig de seneste år. Hos Himmerlands Pejsecenter har vi monteret rigtig mange brændeovne, og har derfor helt styr på alle regler, krav og godkendelser. Det er din garanti for tryghed, og for et produkt der brænder godt og miljørigtigt.

Er du god til at bruge dine hænder, er det også muligt selv at montere en brændeovn. Du skal blot være opmærksom på at producentens anvisninger skal følges med hensyn til blandt andet afstande til brændbare materialer, skorstenstræk, røgrør osv. Dette er alfa og omega for at produktet har en optimal forbrænding, er brugervenligt og så miljøsikret som muligt. Vi anbefaler altid, at du rådfører dig med en fagmand, inden du selv går i gang med at montere.

Du kan se et udvalg af de brændeovnsløsninger vi har monteret her.

Afstandskrav til brændbare og ikke-brændbare materialer
Afhænger af det individuelle produkt, og skal følges efter producentens anvisninger. Vær opmærksom på at der både er afstandskrav for brændeovn, røgafgang og skorsten, der skal overholdes. Vi får tit spørgsmål angående dette, og hjælper gerne med den helt rette placering af både brændeovn og skorsten.

 • Ikke-brændbar væg: Kan eksempelvis være bygget af mursten, gasbeton, kalciumsilikatplader eller andet.
  I dette tilfælde kan brændeovnen stå direkte op af, eller hænges op på, væggen. Der kan dog være afstandsskrav til skorsten eller røgafgang der gør at ovnen skal flyttes lidt ud fra væggen.

 • Brændbar væg: Vi gør opmærksom på at gips og fermacel kategoriseres som brændbart på lige fod med eksempelvis træ, tapet osv. Du kan godt have brændeovn selvom din væg er lavet af brændbart materiale, men her det vigtigt at følge producentens afstandskrav.

 • Andre brændbare materialer: Du skal desuden være opmærksom på at der er afstandskrav til andre brændbare materialer som møbler og lignende der skal overholdes.

Gulvplader til brandsikring af gulv
De fleste moderne brændeovne er godkendte til at stå direkte på dit gulv, uanset om det er brændbart eller ikke-brændbart. Du skal dog sikre dig at din brændeovn står på et jævnt og stabilt underlag.

Gulvet foran din brændeovn skal til gengæld afdækkes af et ikke-brændbart underlag der følger reglementet:

 • Målt fra kanten af indfyringsåbningen skal gulvpladen som minimum gå 15 cm ud til hver side af ovnen.
 • Målt fra kanten af indfyringsåbningen skal der som minimum være 35 cm ud til gulvpladens forkant.

Er dit gulv lavet af ikke-brændbart materiale er det selvfølgelig ikke nødvendigt med en gulvplade.

Vi forhandler både gulvplader i glas og stål i forskellige størrelser. Du skal desuden tage stilling til, om du vil stille din brændeovn oven på en gulvplade eller benytte en forlæggergulvplade. En forlæggergulvplade ligges foran brændeovnen, og kan fjernes igen om sommeren eller når der skal støvsuges osv. En gulvplade under brændeovnen ligger fast, og vi anbefaler derfor at den fuges i kanten, så der ikke kommer skidt ind under.

Elektroniske styringer
Nogle brændeovne fås med en elektronisk styring af luftspjældene, der sikrer dig den absolut mest optimale forbrænding. Vær derfor opmærksom på at disse modeller kræver adgang til strømstik, og at der ligeledes her gælder afstandskrav.

Skorsten til din brændeovn
En brændeovn kræver en skorsten med et velfungerende træk. Et velfungerende træk opstår, når skorstenen er korrekt dimensioneret efter produktet. Dette er den vigtigste faktor, for at give dig den bedste brændeovnsoplevelse. Trækket afhænger af skorstenens højde, om den er muret eller af stål, omgivelserne hvor du bor og diameteren.

Har du allerede en skorsten, kan denne højst sandsynligt benyttes. Hvis ikke den har de foreskrevne dimensioner påkrævet af producenten af brændeovnen, kan den enten fores med en stålforing, forlænges eller få en røgsuger påmonteret.

En skorsten skal desuden opføres efter skorstensproducentens anvisninger, og du skal være opmærksom på at der også er afstandskrav for denne. Der er desuden krav til skorstenens højde afhængig af hældningen på dit tag samt afstand til vinduer, døre og ventilationsindtag i henhold til byggereglementet. Desuden skal der være adgang til renselåger så skorstensfejeren kan komme til.

Der findes hovedsageligt to former for skorstensmontering. Enten føres røgafgangen ud gennem ydermuren til en udvendig skorsten der opføres uden på huset, eller også føres skorstenen op igennem taget i form af en indvendig skorsten. Langt de fleste brændeovne har mulighed for begge dele. Det afhænger derfor af bygningsforholdene og dine præferencer.

Hos Himmerlands Pejsecenter er vi eksperter i skorstene og rådgiver gerne om hvordan du får det optimale træk i din skorsten. Får du din skorsten monteret af os, garanterer vi for, at den er dimensioneret efter din brændeovns behov, og at den opfylder alle gældende krav og anvisninger.

Du kan læse mere om skorstene, de forskellige typer og muligheder her.

Brændeovne i velisolerede huse og friskluftsystemer
En optimal forbrænding i en brændeovn kræver luft som der trækkes fra rummet, den er placeret i. Hvis brændeovnen ikke kan ”trække vejret” fordi dit hus er nyt eller velisoleret, kan det resulterer i, at det er svært at tænde op i brændeovnen eller at den går ud. I værste tilfælde kan det ende med røg i stuen fordi der skabes et undertryk der trækker røgen ud i stuen i stedet for op igennem skorstenen (især hvis emhætten er tændt).

I et sådan tilfælde skal man vælge en brændeovn med friskluft system! Et friskluftsystemer tilfører luft ved at trække et rør ud igennem husets ydermur.

Desuden skal der være adgang til renselåger så skorstensfejeren kan komme til.

Krav og godkendelser for brændeovne

 • Både brændeovn og skorstensdele skal være typegodkendt og CE-certifikeret.
 • Både brændeovn og skorsten skal altid monteres efter producentens anvisninger og bygningsreglementet. Læs mere her.
 • Ligeledes skal afstandskrav for både brændeovn, røgafgang og skorsten til brændbare og ikke-brændbare materialer følges efter producentens anvisninger.
 • Skorstenen skal være dimensioneret efter brændeovnen samt gældende regler i bygningsreglementet. Læs mere her.
 • Der skal være adgang til renselåger i skorstenen så skorstensfejeren kan komme til.
 • Brændeovnen skal godkendes af din lokale skorstensfejer inden den tages i brug. Det er derudover lovpligtigt at få tilset sin brændeovn og skorsten årligt af en skorstensfejer.

Det er dit ansvar som bolig- og brændeovnsejer at brændeovn og skorsten er installeret korrekt, og at kunne dokumentere brændeovnens gyldighed og alder med gældende prøvningsattest.

MONTERING AF PILLEOVNE

Fagmand eller Gør-det-selv
En pilleovn kan godt monteres som et gør-det-selv projekt, men du skal være opmærksom på at følge producentens anvisninger til punkt og prikke for at sikre optimal og brugervenlig drift og forbrænding. Vi anbefaler derfor altid, at du rådfører dig med en fagmand, inden du kaster dig ud i monteringen selv.

Vores montører har styr på alle regler og godkendelser angående afstandskrav, skorstensdimensioner, brandsikring osv. og er derfor din sikring til en korrekt installation af pilleovnen.

Vi har monteret mange pilleovne, og du kan se nogle af vores løsninger her.

Afstandskrav og placering af pilleovn
Det er ikke lige meget hvor du placerer din pilleovn. Typisk placeres den centralt i huset, enten i køkkenalrum eller stue. Placeringen af pilleovnen skal overholde producentens afstandskrav til brændbare materialer (både vægge, møbler og andet). Derudover skal en pilleovn stå på en brandsikker overflade som fx en gulvplade af glas eller stål, gulvfliser, klinker eller andet ikke-brændbart materiale. Skal pilleovnen placeres på en gulvplade, skal gulvpladen have en tykkelse på minimum 2 mm og være større end pilleovnens udvendige mål (følg producentens anvisninger).

En moderne pilleovn består både af mekaniske og elektroniske dele, og skal derfor kunne tilkobles en alm. 230 Vstrømforsyning. De mekaniske dele kræver jævnligt vedligehold for en optimal forbrænding. Det betyder, at du skal kunne komme til pilleovnens komponenter med en støvsuger.

Vær desuden opmærksom på, at der er afstandskrav for røgrør og skorsten til brændbare materialer, som kan have indflydelse på placeringen af pilleovnen.

Skorsten til pilleovn
Pilleovne kræver en korrekt dimensioneret skorsten, for at sikre et optimalt træk. Det optimale træk er angivet af producenten, og afhænger blandt andet af skorstenens højde, røgrørets diameter, om din skorsten er af stål eller muret osv. Din skorsten kan enten være indvendig og gå op igennem taget eller føres ud gennem ydermuren, så den sidder uden på huset.

Har du en skorsten kan denne højst sandsynligt bruges til din pilleovn. Hvis ikke din eksisterende skorsten er dimensioneret efter pilleovnen, kan den enten forlænges, fores eller få tilkoblet en røgsuger.

Hvis din skorsten har været brugt til en brændeovn i stedet for en pilleovn, kan der bruges en speciel skorstensovergang, da røgrørene til en brændeovn typisk er Ø150 mm i stedet for Ø80 mm som typisk skal bruges til pilleovne.

Din skorsten skal overholde bygningsreglementets krav til højde og placering afhængig af blandt andet hældningen på dit tag, afstanden til døre, vinduer og ventilationsanlæg osv. Uanset om du har eller ikke har en skorsten, rådgiver vi gerne om den bedste løsning til netop din situation og ønsker. Vi er eksperter i skorstene, og monterer selvfølgelig altid efter alle gældende krav og regler.

Du kan læse mere om skorstene her.

Krav og godkendelser for pilleovne

 • Pilleovnen skal være CE-godkendt og have en virkningsgrad på mindst 50%. Alle produkter hos Himmerlands Pejsecenter er CE-godkendt, og alle pilleovne har en virkningsgrad på over 70%
 • Montering af pilleovn skal altid foregå efter producentens anvisninger angående afstandskrav til brændbare materialer, skorstensdimensioner osv.
 • Din lokale skorstensfejer skal godkende din nye pilleovnsinstallation, når monteringen er afsluttet og inden den tages i brug. Pilleovn og skorsten skal efterfølgende lovpligtigt efterses årligt af din lokale skorstensfejer.
 • Der skal være passende adgangsmulighed via renselem i røgrør/skorsten i forbindelse med kontrollering af skorstensfejer og periodisk vedligehold.
 • Det er et lovkrav at man som ejer skal sikre sig at installationen af pilleovnen er udført korrekt.
 • Service af pilleovnen bør udføres ca. en gang om året for at sikre optimal forbrænding, drift og levetid, men er ikke et krav. Vi anbefaler det!

MONTERING AF PILLEFYR & KEDLER

(Under udarbejdelse)

PRISER

(Under udarbejdelse)

Service, service og service er vores mantra - og der kan være mange gode grunde til, at du vil i kontakt med os.

Derfor gør vi det nemt for dig. Mange af de forespørgsler, vi modtager, drejer sig om tilbud på en opgave, pris på en reservedel eller om service.

Skal du have ny gaspejs, brændeovn, pejseindsats, pilleovn eller pillefyr udarbejder vi gerne et skriftligt, uforpligtende tilbud til dig. Klik på "FÅ ET TILBUD" og udfyld formularen. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Vi fører en bred vifte af reservedele. Men finder du ikke det, du søger, er du velkommen til til at skrive til os. Klik på knappen "FORESPØRGSEL PÅ RESERVEDELE" og udfyld formularen. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Hos Himmerlands Pejsecenter udfører vi service på pilleovne, pillefyr, brændeovne, pejseindsatse og gaspejse. Når du bestiller service hos os, får du besøg af en af vores egne, rutinerede montører, der løser opgaven professionelt. Klik på knappen "SERVICEAFTALE", og udfyld formularen. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Husk: Der er også mulighed for et konsulentbesøg, hvis du gerne vil have en ny gaspejs, et pillefyr, en pilleovn, en pejseindsats eller et andet produkt, der kræver installation.