×
Guides Regler og godkendelser
Regler og godkendelser
Regler og godkendelser

Hvis du er interesseret i at få en gaspejs i dit hus, er det vigtigt at have et overblik over, hvilke regler der gælder på området. Reglerne eksisterer for at du kan være sikker på, at din gaspejs er både så sikker og miljøvenlig som overhovedet muligt - derfor er det også vigtigt at respektere disse.

Gasreglementet for gaspejse
Check ALTID at den gaspejs, du påtænker at købe, har den lovpligtige CE-godkendelse (det samme gælder det balancerede aftræk). Alle gaspejse, der sælges hos Himmerlands Pejsecenter, har naturligvis denne godkendelse.

I Gasreglementet fra Sikkerhedsstyrelsen er en gaspejs ligestillet med en gasradiator. Derfor skal reglerne i Gasreglementet for gasradiatorer overholdes, når du skal have installeret en ny gaspejs.

I Danmark har vi, set i forhold til de andre EU-lande, meget strenge krav til, hvor mange partikler en gaspejs må udlede. Partikeludledningen måles i PPM, og den europæiske norm for gaspejse er 1000 PPM. I Danmark tillades maksimalt 500 PPM, og alle gaspejse, der sælges hos Himmerlands Pejsecenter, overholder naturligvis den danske norm.

For at opnå den lave partikeludledning, er der flere faktorer, der skal være på plads. For det første skal monteringen og dimensioneringen af det balancerede aftræk være udført korrekt i henhold til producentens angivelser. Desuden skal de keramiske brændestykker (på de modeller, der har disse) været placeret korrekt.

Kontakt os gerne for mere information.

Gasreglementet for balanceret aftræk
Der er et gasreglement for tilslutning af en gaspejs, og et for det balancerede aftræk. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at reglerne for eksempelvis gasfyr IKKE kan overføres til et balanceret aftræk til en gaspejs.

Når du installerer det balancerede aftræk, skal den første meters aftræksrør gå lodret op. Den første meter regnes fra toppen af din gaspejs. Du skal ligeledes være opmærksom på, at der er særlige afstandskrav fra aftrækket og til brændbart materiale.

Det balancerede aftræks udvendige afgang skal forsynes med en såkaldt terminal, der sikrer at ind- og udsugningsluften ikke blandes. Rådfør dig ALTID med vejledningerne fra producenten af din gaspejs og producenten af det balancerede aftræk.

Desuden må aftrækkets udvendige udtag ikke placeres lavere en 2 meter over grundniveau (terræn).

Når længden på det balancerede aftræk besluttes, skal den angivne, maksimale længde overholdes. Overskrides denne er der på meget kolde dage risiko for kondensdannelse – og dermed dannelse af is i aftrækket. I ekstreme tilfælde kan isen blokere aftrækket.

Alle gaspejs-installationer skal være forsynet med en målestuds – enten selve gaspejsen eller på det balancerede aftræk. Såfremt målestudsen ikke er tilgængelig på selve gaspejsen, skal der monteres en målestuds på det balancerede aftræk. Målestudsen skal være let tilgængelig for den tekniker, der skal teste gaspejsens røggasser.

Det vil være hensigtsmæssigt, at montere målestudsen ud for en af de konvektionsriste, der leder varmen ud fra gaspejsens opbygning.

Det er også vigtigt at få monteret en tekniklem, så gaspejsens teknik, såsom gasblokken og styringen, kan serviceres i tilfælde af fejl.

Det balancerede aftræk skal godkendes på lige fod med resten af installationen. Godkendelsen skal foretages af et autoriseret VVS-firma. Du kan læse mere om reglementet her.

Placering og håndtering af gasflasker indendørs
Vælger du, at din gaspejs skal køre på flaskegas, skal du have focus på nedenstående regler, hvis din(e) gasflaske(r) skal stå indendørs:

- Opbevar aldrig dine gasflasker i en kælder
- Opbevar altid dine gasflasker stående
- Gasflasker skal beskyttes mod slag, stød og varme
- Du må ikke opbevare gasflasker, der er større end 11 kilo indendørs
- Du må maksimalt opbevare 40 kilo gas indendørs

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os for mere information. Du kan også kontakte den leverandør af flaskegas, du ønsker at anvende.

Godkendelse og certificering
Når din gaspejs er færdiginstalleret, skal den godkendes. VVS-firmaet skal skrive under på, at installationen af gas er udført korrekt. Hvis din gaspejs kører på naturgas, skal dit naturgasselskab godkende installationen. Og kører den på bygas skal det respektive forsyningsselskab godkende gaspejsen.


Himmerlands pejsecenter - inspirationskatalog

Få vores inspirationskatalog

I vores inspirationskatalog kan du se nogle af de løsninger vi har lavet indenfor klassiske pejse og pejseindsatse, gaspejse og brændeovne. Inspirationskataloget viser både eksklusive og mere almindelige opgaver, så der er en god chance for at du kan bruge det til inspiration til dit eget projekt. Skriv din mail nedenunder, og få inspirationskataloget tilsendt med det samme.