×
Guides Opsætning og tilslutning af en pejseindsats
Opsætning og tilslutning af en pejseindsats
Opsætning og tilslutning af en pejseindsats

KAN MAN MONTERE EN PEJSEINDSATS I EN EKSISTERENDE PEJS?
“Jeg har en åben muret pejs med muret skorsten, der er svær at tænde op i. Kan jeg få monteret en pejseindsats i min eksisterende pejs?” Ja, og det vil endda give dig flere fordele. For det første er en pejseindsats bedre til at udnytte dit brænde. Det er godt for miljøet og for din fyringsøkonomi. For det andet er en pejseindsats lettere at tænde op i. Så der er på alle måde sund fornuft i at få en pejseindsats monteret i din eksisterende pejs.

PASSER MIN EKSISTERENDE MUREDE SKORSTEN TIL EN NY PEJSEINDSATS?
Ja, sandsynligvis. Montering af pejseindsatse i eksisterende åbne ildsteder – og med tilslutning til den eksisterende skorsten – er et af Himmerlands Pejsecenters specialer. Og en af de hyppigt forekommende opgaver. Når vi skal vurdere, om din skorsten har tilstrækkelig træk til en moderne pejseindsats, er der flere faktorer, der spiller ind.

For det første skal skorstenens ”træk” være tilstrækkeligt. Er dette ikke tilfældet, er der mulighed for at forlænge skorstenen med et stykke stålskorsten. Der er også mulighed for at fore din skorsten indvendigt. For det andet skal skorstenen indvendigt være udformet på en såden måde, at luften i skorstenen hurtigt bliver opvarmet. Derved bliver der hurtigst muligt skabt det fornødne træk til pejseindsatsen.

En eksisterende muret skorsten, der er firkantet indvendigt, tager væsentligt længere tid at varme op. Derfor går der længere tid, inden skorstenen kan levere det træk, der gør at pejseindsatsen brænder optimalt. Derfor anbefaler vi ofte, at skorstenen udstyres med en indvendig foring – eksempelvis en stålforing. Stålforingen er rund, så luften i skorstenen varmes hurtigt op, og den leverer hurtigt et tilstrækkeligt træk.

KAN MAN MONTERE EN PEJSEINDSATS I EN EKSISTERENDE SKORSTEN?
Findes der pejseindsatse, der kan bygges ind i skorstenen? Ja. Hvis du har en eksisterende muret skorsten, er der mulighed for at finde en pejseindsats, der passer til montering i din skorsten. Du kan vælge mellem modeller med glas på én eller flere sider. Kontakt os for mere information.

SKAL DER BRUGES EN SÆRLIG SKORSTEN TIL EN PEJSINDSATS?
Ja. Generelt kan man sige: jo større pejseindsats jo større skal aftrækket være. En “standard” pejseindsats benytter Ø150mm skorstensrør, som også bruges til brændeovne. De lidt større og store indsatse bruger skorstensrør i en større diameter. Det er vigtigt, at du altid rådføre dig med producentens produktvejledning, når skorstenen til din pejseindsats skal dimensioneres. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en af vore medarbejdere for råd og vejledning.


Himmerlands pejsecenter - inspirationskatalog

Få vores inspirationskatalog

I vores inspirationskatalog kan du se nogle af de løsninger vi har lavet indenfor klassiske pejse og pejseindsatse, gaspejse og brændeovne. Inspirationskataloget viser både eksklusive og mere almindelige opgaver, så der er en god chance for at du kan bruge det til inspiration til dit eget projekt. Skriv din mail nedenunder, og få inspirationskataloget tilsendt med det samme.