×
Guides Installation af gaspejse
Installation af gaspejse
Installation af gaspejse

Hos Himmerlands Pejsecenter har vi stor erfaring indenfor montering og installering af gaspejse. På denne side tager vi dig med indenfor, og prøver at svare på de mest stillede spørgsmål. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for yderligere information!

Må jeg selv udføre installationen af en gaspejs?
Desværre nej. Et gaspejseprojekt er ikke et projekt for gør-det-selv-folket. Opsætning, montering og opstart SKAL foretages af en VVS-montør eller en tekniker, der er tilknyttet et firma med en autorisation.

Hvis din nye pejs kører på naturgas, skal den godkendes af dit naturgasselskab, inden du må tage den i brug. Bygasselskabet skal stå for godkendelsen, hvis din gaspejs skal køre på bygas. Der er pt. ingen specifikke krav om godkendelse af gaspejse, der kører på flaskegas. I stedet skal den godkendes på linje med en gasradiator.

Din VVS-montør eller tekniker skal naturligvis stå inde for, at pejsen er monteret efter leverandørens anvisninger og i henhold til gasregelmentet. Desuden er VVS-montøren også ansvarlig for, at den færdige installation af din gaspejs med flaskegas bliver registreret hos Sikkerhedsstyrelsen.

Hvordan monteres gaspejsen og det balancerede aftræk?
En gaspejs monteres typisk på 4 stillebare fødder i en højde, så det passer med den endelige højde, du ønsker, pejsen skal være i. Skal pejsen placeres højere end øverste indstilling på fødderne, er der mulighed for at lave et plateau.

Dernæst forsynes gaspejsen med sit balancerede aftræk. Vær opmærksom på, at aftrækket som udgangspunkt altid skal gå minimum 1 meter lodret op, regner fra gaspejsens top. Efterfølgende er det muligt at udføre forskellige løsninger til det balancerede aftræk.

Et balanceret aftræk kan, efter den obligatoriske lodrette meter, forsættes vertikalt eller horisontalt. Ved en vertikal løsning forstås der, at det balancerede aftræk er ført lodret op igennem taget. En anden løsning kan være, at det balancerede aftræk føres 1 meter lodret op, regnet fra din gaspejs' top, og derefter føres horisontalt (vandret) ud igennem en ydervæg. Hvis denne løsning vælges er det vigtigt at bemærke, at det horisontale aftræk skal komme ud gennem ydervæggen minimum 2 meter over terræn.

Du skal være opmærksom på gældende regler i henhold til gasregelmentet samt producentens anvisninger. Begge skal overholdes ved montage af en gaspejs og det balancerede aftræk. Husk også, at der er begrænsninger på, hvor mange bøjninger og hvor mange meter et vandret balanceret aftræk en gaspejs må monteres med.

Har du en eksisterende muret skorsten, kan den oftest bruges som en del af aftrækket. Skorsten kan fores med en special rustfri flexslange, som med en specialovergang tilsluttes gaspejsens aftræksstuds.

Det balancerede aftræk ender på toppen i en såkaldt “terminal”. Den sikrer, at indsugnings- og afgangsluften ikke blandes, og forstyrer gaspejsens forbrænding.

Der er ved montage af en gaspejs og det balanceret aftræk også en sikkerhedsafstand til brændbart materiale, der skal overholdes. Delene, der bruges til det balancerede aftræk, skal være CE-mærkede, og afstanden til brændbart materiale skal fremgå. Du kan læse mere om reglerne for afstand til brændbart materiale i Bygningsreglementet.

Bed jeres montør om rådgivning inden start, eller kontakt en af vore medarbejdere for nærmere oplysninger. Husk at der findes særlige røgsugere til gaspejse - dette kan du læse mere om her.

Hvilke typer gas kan jeg bruge til min gaspejs?
Der findes som udgangspunkt tre typer gas i Danmark:

- Naturgas, som leveres i et rørsystem fra undergrunden, og som leveres med et tryk på 20 millibar.
- Flaskegas, som leveres af de forskellige udbydere, der er på markedet. Flaskegas har et tryk på 29 millibar.
- Bygas, som tilbydes i visse områder i Aalborg og København (Hovedstadsområdet). Bygas har et lavere tryk på ca. 8 millibar. Ved valg af bygas kan man rette henvendelse på linksene til Aalborg Forsyning eller Hovedstadsområdets Forsyningsselskab for mere information.

Aalborg Forsyning

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Det er vigtigt, at du undersøger, hvilke muligheder der er for levering af gas, der hvor du bor. En gaspejs skal bestilles med den korrekte brænder og den korrekte størrelse gasdyse i forhold til den type gas, der skal bruges.

Indbygning af gaspejs
Når gaspejsen er korrekt tilsluttet, er det tid til af udføre opbygningen rundt om. Opbygningen kommer til at give pejseløsningen sit færdige udseende. Der bliver meget varmt inde i opbygningen, så derfor skal der monteres en eller flere konvektionsriste – samt en inspektionslem - i henhold til producentens anvisninger, der giver adgang til pejsens elektroniske styring.

Der må kun anvendes godkendte opbygningplader til opbygningen af en gaspejs!

Hos Himmerlands Pejsecenter bruger vi kun kalciumsilikat-plader, som har en brændværdi på højde med mursten. Det er også tilladt at bruge andet ikke-brændbart materiale til opbygningen – eksempelvis mursten.

Vær opmærksom på, at gipsplader IKKE er godkendt til formålet. Det samme gælder Fermacel og fibergips-plader, som er baseret på gips. Det skyldes, at pladerne med tiden vil revne, fordi gips-plader består af et højt vandindhold. Fermacel er desuden IKKE godkendt til temperaturer over 50 - 100 grader celsius, og ved højere grader afgiver materialet en ubehagelig svovllugt.

Check ALTID godkendelsen af det materiale, der skal bruges i din opbygning, inden du går i gang!


Himmerlands pejsecenter - inspirationskatalog

Få vores inspirationskatalog

I vores inspirationskatalog kan du se nogle af de løsninger vi har lavet indenfor klassiske pejse og pejseindsatse, gaspejse og brændeovne. Inspirationskataloget viser både eksklusive og mere almindelige opgaver, så der er en god chance for at du kan bruge det til inspiration til dit eget projekt. Skriv din mail nedenunder, og få inspirationskataloget tilsendt med det samme.