0 Log ind

Regler for godkendelse af brændeovne

Reglerne for installation af en brændeovn med tilhørende skorsten er bla. beskrevet i Bygningsreglementet. Hos Himmerlands Pejsecenter har vi 30 års erfaring med salg og montering af brændeovne. Derfor er vi helt up to date med de seneste regelændringer, der er kommet på området.

TILSLUTNING AF BRÆNDEOVN TIL MURET SKORSTEN:

Har dit hus en eksisterende muret skorsten, er det naturligvis oplagt at benytte denne til din brændeovn. Dog er der et par ting, du skal være opmærksom på. Vi anbefaler, at du som udgangspunkt starter med at kigge op i din skorsten. Er den firkantet indvendigt, bør der monteres en rund foring, fordi trækket i den firkantede skorsten kan være dårligt. Foringen kan for eksempel udføres som en rund stålforing. Luften i stålskorstenen varmes hurtigere op, og derved opnås hurtigt et passende træk.

Det er også vigtigt, at skorstenen ikke bruges til andre formål. Der må ikke være tilkoblet aftræk fra gasfyr, trukket el-ledninger eller andre former for installationer på skorstenens indvendige sider. Skorsten skal desuden have en dimension, der passer til din brændeovn.

Såfremt din murede skorsten ikke er høj nok til at skabe tilfredsstillende træk, er det muligt at forlænge den. Det kan gøres med et startkonsol, og derefter forlænge med isoleret stålskorsten, så skorstenen kan levere det rette træk.

INFO: En muret skorsten tager længere tid end en stålskorsten at få varmet op!

Moderne brændeovne har et aftræksrør med en diameter på 150 millimeter. Den færdige skorstensløsning skal passe til dette mål. Det optimale er, at skorstenens indvendige diameter er den samme – helt nede fra brændeovnen og helt op til skorstenens top.

Husk også at checke din skorstens generelle stand.

Brændværdien i dit brænde udnyttes til det yderste i en moderne brændeovn. Derfor er den luft, der forlader ovnen, og ledes videre op i skorstenen, koldere end fra en ældre brændeovn. Det stiller større krav til trækket i din skorsten. Kontakt os for mere information.

Hvis du har en muret skorsten, er en væghængt brændeovn en særdeles elegant løsning, De fleste væghængte modeller har et udtag på bagsiden til røgrøret. Det ser rigtigt flot ud med en væghængt brændeovn, der hænger på en muret skorsten.

(Link til væghængte brændeovne)

TILSLUTNING AF BRÆNDEOVN TIL STÅLSKORSTEN:

Lad os starter med at slå én ting fast: Kun en velfungerende og korrekt dimensioneret skorstensløsning giver dig en god brændeovnsoplevelse! En skorsten har grundlæggende to opgaver: For det første skal den skabe det fornødne træk fra din brændeovn, så forbrændingen fungerer optimalt. For det andet skal den lede røgen væk på en sådan måde, at omgivelserne ikke generes.

Hos Himmerlands Pejsecenter forhandles førende mærker indenfor stålskorstene. Takket være valg af kvalitetsmaterialer, samt gennemtænkte og højteknologiske produktionsteknikker er du sikret en stålskorsten, der kan holde i mange år fremover. Hos Himmerlands Pejsecenter benytter vi kun skorstensdele, der er CE-mærkede.

Hvordan skal din skorsten se ud i stuen? Bestem selv med en af vores løsninger.

Du kan vælge den traditionelle løsning, hvor den del af skorstenen, der er synlig i stuen, er i to forskellige tykkelser. Den nederste del er uisoleret, og den bliver varm. Det vil sige, at du også får strålevarme fra denne del. Kort før skorstenen går gennem dit loft, skifter røret dimension, fordi det nu bliver til et isoleret skorstensrør.

Du kan også vælge en løsning, hvor skorstensrøret har samme diameter hele vejen op gennem dit loft. Og først her skifter diameter. Dette kaldes en halvisoleret skorsten, og det er en meget enkelt og elegant løsning.

Husk: Hvis du vælger en brændeovn, der ikke er i den traditionelle sorte farve, kan der naturligvis leveres indvendige skorstensdele i passende farver.

De senere år er kravene til, hvordan en brændeovn må monteres blevet skærpet. Herunder også afstandskravene til stålskorstenens højde. Reglerne for højden på en stålskorsten er som følger:

  • - Regnet fra minimum 1 meter over skorstenens top, skal der mindst være 15 meter til overkanten på nærmeste vindue, dør eller indtag til ventilationsanlæg.

  • - 0 – 20 graders taghældningen: Skorstensudmundingen skal være minimum 40 centimeter over tagryggen ELLER mindst 1 meter fra tagfladen.

  • - Over 20 graders taghældningen: Afstanden mellem skorstenen og tagfladen skal være minimum 2,30 meter (målt horisontalt). Er skorstens udmundingen minimum 40 centimeter over tagryggen er den også lovlig.

  • - Det er vigtigt, at der også kigges på omgivelserne, når din skorstens højde skal besluttes. Er der eksempelvis høje træer eller nabohuse, der ligger tæt på, skal der tages hensyn til disse, fordi der på blæsende dage kan forekomme vindhvirvler, der kan slå ned i skorsten.

Afstandskravene til stålskorstenens indvendige placering er ligeledes blevet skærpet. Reglerne foreskriver nu, at der minimum skal være 370mm, eller mindst tre gang røgrørets diameter. Det vil sige at et standard røgrør med en diameter på 150mm, skal have en afstand på 450mm til en brændbar væg.

OBS: Det er din lokale skorstensfejer, der står for den afsluttende godkendelse af den færdige brændeovnsløsning.

Du skal også huske, at det er dit ansvar som bolig- og brændeovnsejer, at installationen er udført korrekt. Derfor giver det god mening at bruge Himmerlands Pejsecenter, når du skal have ny brændeovn. Vi er fagfolk, og vi har 30 års erfaring med salg og montering af brændeovne. Vi har indgående kendskab til love og regler, og vi garanterer at alle vores installationer er udført korrekt.

Magasin
Kon
Takt
Kontakt Himmerlands Pejsecenter her