×
SKORSTEN OG AFTRÆK

SKORSTEN OG AFTRÆK

En skorsten er ikke til at komme udenom, hvis man vil have en brændeovn, pejs eller gaspejs. Vi kan vejlede dig indenfor de forskellige typer af skorstene, så du hurtigt kan få en fornemmelse for hvilken skorsten du har brug for.

For at kunne vælge den rette skorstensløsning er det vigtigt at forstå, hvordan skorstenen fungerer. Det kan du læse mere om her.

Hvordan fungerer en skorsten?

En skorsten er en lukket konstruktion, hvor varm røg bliver trukket ud. Det grundlæggende princip bag en skorsten er, at varm luft og gasarter vil stige til vejrs. Når den varme røg i en skorsten søger opad, mødes den med den kolde luft udenfor. Det betyder at der skabes et undertryk i skorstenen. Jo varmere røgen op igennem skorstenen er, des bedre træk vil der være i skorstenen.

Udover at varmen vil stige opad, er der også et naturligt undertryk i skorstenen, der afhænger af skorstenens højde. Dette følger af lufttrykket, der falder helt af sig selv, når man kommer op i højden. Ved at lave skorstenen længere, vil det atmosfæriske lufttryk være lavere ved udmundingen, hvilket skaber et større træk i skorstenen. Kort sagt afhænger trækket i skorstenen altså af højden og røggassernes temperatur.

Man skal være opmærksom på, at de nødvendige lufttryksforskellene for at skabe træk i en skorsten er meget små. Eksterne forhold som vind og vejr kan have meget større betydning, end lufttryksforskellen. Derfor er det meget vigtigt at vurdere omgivelserne når en skorsten opføres, så der eksempelvis ikke blæser direkte ind i skorstenen.

Skorstenstræk
Den varme røg fra brændeovnen vil stige til vejrs, hvilket trækker frisk luft til forbrænding ind i skorstenen.

Hvad skal skorstenen kunne?

Kort sagt skal en skorsten være i stand til at:

  • At beskytte huset mod de varme røggasser, der bliver ledt igennem skorstenen.
  • Håndtere de varme røggasser, uden at den nedbrydes eller kan gå i brand. Den skal desuden kunne beskytte huset i tilfælde af en skorstensbrand.
  • Kunne opbevare varmen fra de varme røggasser, så røgen ikke bliver kølet for meget ned under opstigningen.
  • Kunne modstå korrosion og ikke være fugtig.
  • Være tæt, så røgen kun kan komme ud foroven.

Moderne udfordringer med skorstene

Skorstene har været brugt gennem hundredvis af år, og det fysiske fænomen der benyttes er det samme i både nye og gamle skorstene. Der er dog mange forskelle på tidligere tiders pejse og nutidens brændeovne og pejse. I dag sigter man efter at få så god udnyttelse af brændet som muligt, hvilket betyder at man ønsker at den røg der kommer ud gennem skorstenen skal være så kold som muligt. Dette kan give trækproblemer. Vi tager naturligvis højde for dette når vi dimensionerer din nye skorsten, eller renoverer din gamle.

Hvilke typer af skorstene findes der?

Helt generelt findes der to typer, nemlig murede skorstene og stålskorstene. Der er dog stor forskel på nye og gamle skorstene, og der opstår forskellige generelt typer af problemer i murede skorstene og stålskorstene. I huse uden eksisterende skorsten anbefaler vi typisk stålskorstene, der både er den billigste løsning, og er nemme at føre igennem husets konstruktioner. Stålskorstenen kan nemt bøjes og formes, så den passer til huset. En muret skorsten er dyrere at etablere, men tilføjer et æstetisk udtryk til huset. Den murede skorsten er altså stadig relevant!

Hvorfor er der ikke træk i min skorsten?

De to mekanismer, der skal trække røgen ud af skorstenen, er varmen der stiger opad og forskellen i lufttrykket ved skorstenens udmunding. Hvis trækket i din skorsten er forsvundet pludseligt, bør du kontakte din skorstensfejer, da skorstenen kan være stoppet. Bemærk at det kan være giftigt at fyre op, hvis skorstenen er stoppet!

Det kan være forskellige årsager til manglende træk i skorstenen. Herunder er der nogle punkter, du kan tjekke, hvis du mangler træk i din skorsten.

Har du en ældre muret skorsten?

Hvis din skorsten er en ældre muret model, kan det være på tide at få den fornyet. Hvis lysningsarealet (skorstenens åbning) er for stort, kan du risikere at der slår kold luft ned i skorstenen. Det tager også længere tid at varme skorstenen op, hvis arealet er stort. Det kan også være at din murede skorsten er fugtig, hvilket igen skaber problemer. Hvis du ikke er interesseret i at lave en ny skorsten, kan det ofte lade sig gøre at fore den med et stålrør, så skorstenen bliver tæt og hurtigere kan varmes op. Du kan kontakte os for yderligere information.

Fyrer du rigtigt?

Det er vigtigt at varme skorstenen op, når der fyres op, så røgen ikke bliver kølet for meget ned når den rejser igennem skorstenen. Derfor anbefaler vi, at du fyrer kraftigt op fra starten, og ikke sparer på optændingspindene. Når skorstenen først er varm, vil den sikre et mere stabilt træk. Sørg desuden for at luftspjældene er åbne, når du fyrer op, så luften har fri gennemgang igennem skorstenen.

Er skorstenen for kort?

Hvis du synes du mangler træk i skorstenen, og den ikke er stoppet, kan du overveje at forlænge den for at skabe en større lufttrykforskel. Dette vil give dig et bedre træk. Du bør dog undersøge, om der er nogle særlige grunde til at du mangler træk i skorstenen. Hvis din skorsten er utæt, kan du forlænge den så meget du vil, uden at det vil virke.

Blæser det ned i skorstenen?

I nogle tilfælde afhænger trækket i skorstenen af, hvor vinden kommer fra og hvor kraftig den er. Hvis omgivelserne omkring din skorsten er uheldige, kan det betyde at der slår vind ned i skorstenen, hvilket skaber tryk i stedet for træk, og du vil få røg i stuen. Det er vigtigt at din skorsten afsluttes korrekt for at undgå, at der kan slå kold luft ned i skorstenen. Du kan kontakte os for yderligere information – vi er eksperter i at vurdere, hvad der skal til for at skabe et godt skorstenstræk.

Er dit hus for tæt?

Nyere huse er generelt meget tætte. Hvis dit hus er meget tæt, kan skorstenen ikke trække luft igennem dit hus. Det bevirker, at hele dit hus får skabt undertryk, og så søger røgen ikke nødvendigvis ud gennem skorstenen. Du kan tjekke om der kommer mere træk i skorstenen, hvis du åbner et vindue. Hvis dette er årsagen til dit manglende træk, kan du i de fleste nyere brændeovne installere et friskluftindtag, der selv trækker forbrændingsluften ind udefra. Husk at friskluftindtaget skal passe på din brændeovn.

Få bedre træk i skorstenen med en røgsuger

Hvis du gerne vil have en helt problemfri afbrænding, og ikke kan skabe det fornødne naturlige træk i skorstenen, er der heldigvis stadig muligheder. En røgsuger er en ventilator der erstatter skorstenshætten, som har en indbygget ventilator der skaber træk i skorstenen. Der findes tilfælde, hvor det praktisk ikke kan lade sig gøre at skabe et naturligt træk, og her anbefaler vi at man installerer en røgsuger. Røgsugeren tilsluttes en strømkilde, hvorefter den skaber det fornødne træk.

Alt efter hvor avanceret en løsning man ønsker, kan røgsugeren selv justere sig så den optimerer trækket i skorstenen. Vi forhandler Exodraft røgsugere, der kan fås med forskellige styringer. Vi anbefaler som oftest en Xzense styring, hvor du kan styre røgsugeren direkte fra en trådløs fjernbetjening, eller fra din mobiltelefon.

Røgsuger monteret på muret skorsten.
Røgsugeren monteres på den eksisterende skorsten. Foto: exodraft.
Forskellige røgsuger modeller.
Der er mange forskellige muligheder, når man skal vælge hvilken røgsuger man vil have.

Hvilken røgsuger skal jeg vælge?

Vi fører generelt to typer af røgsugere: Dem der leder røgen opad, og dem der leder røgen ud mod siden. Hvis du har problemer med røglugt udenfor, anbefaler vi at du vælger en model der leder røgen opad. Ellers anbefaler vi som regel den der leder røgen ud af siden, da den ofte er lidt billigere. Røgsugeren fås i forskellige størrelser, alt efter hvor meget røg der skal ledes væk. Til almindelige huse er det typisk fint med den mindste model – men kontakt os meget gerne inden du vælger model.

Når du bestiller en røgsuger skal du tænke på, hvordan den skal monteres – på stolskorsten eller på muret skorsten. Desuden skal du huske, at der skal etableres strøm til røgsugeren. Dette arbejde skal laves af en autoriseret elektriker.

Bemærk desuden, at røgsugeren ikke må bevirke at skorstensfejeren ikke kan komme til skorstenen. Den skal altså kunne fjernes let, eller kunne åbnes så skorstenen kan efterses.

Du kan læse meget mere om røgsugere på vores produktsider i webshoppen.

Regler for skorstene

Der findes mange regler for skorstene, alt efter hvad de skal bruges til og hvordan de er opbygget. Vi kommer her ind på de afstandskrav der gælder for skorstene.

Generelt om skorstensregler

Der findes et væld af regler for skorstene, da de skal opføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Desuden skal de give mindst mulige gener for omgivelserne. Reglerne kan inddeles i to, nemlig regler der minimerer generne fra røgen, og sikkerhedsbestemmelserne.

Reglerne for den udendørs del af skorstenen er inddelt i huse med taghældninger over og under 20°. Ved huse med en taghældning på under 20° skal skorstenen rage mindst 1 meter over tagfladen, eller være mindst 40 cm over tagryggen. Ved huse med en taghældning på over 20° skal den horisontale afstand til tagfladen være mindst 2,3 meter, eller være 40 cm over tagryggen. Desuden gælder det altid, at skorstenens udmunding skal være mindst 1 meter over alle vinduer, ventilationsindtag og lignende. Dette gælder i en radius af 15 meter fra skorstenen. Bemærk at dette også gælder vinduer ved nabohuse!

Illustration af udendørs regler for afstand fra tag til skorsten, når taghældningen er over 20 grader
Når din taghældning er over 20° skal skorstenen enten være 0,4 meter over tagryggen, eller den horisontale afstand til taget skal være mindst 2,3 meter.
Illustration af udendørs regler for afstand fra tag til skorsten, når taghældningen er over 20 grader
Hvis din taghældning er under 20° skal skorstenen enten være mindst 0,4 meter over tagryggen, eller mindst være 1 meter over tagfladen.

Sikkerhedsregler for skorstene

Når der skal opføres en skorsten er der mange regler man skal være opmærksom på. Det kommer som en naturlig følge af, at skorstenen fører varme gasser op gennem skorstenen. Der opstår skorstensbrande årligt som følge af at skorstenen er forkert dimensioneret, eller at reglerne ikke er overholdt.

Vi lister her et udpluk af de regler, der skal overholdes når en skorsten etableres. Reglerne følger direkte af Bygningsreglementet (i dette tilfælde BR18: Vejledning om brand til enfamiliehuse). Hvis du skal etablere en skorsten, bør du altid rådføre dig med en professionel, og overholde alle relevante bestemmelser i Bygningsreglementet.

Generelt gælder det, at aftræk skal udføres så risikoen for at brand opstår eller spredes minimeres. Desuden gælder det specifikt, at alle rørgennemføringer og lignende ikke må kunne bidrage til at antænde bygningsdele. Ved brændeovne og pejse skal man sikre sig, at overfladetemperaturen på skorstenen ikke kan få en for høj temperatur. Temperaturen skal være så lav, at omkringliggende dele ikke kan antænde.

Brug kun godkendte skorstensdele!

Generelt skal man sikre sig, at de dele man bruger er CE godkendte. Når produktet er CE godkendt har producenten kontrolleret, at ovenstående krav er overholdt. Desuden skal producentens anvisninger naturligvis følges til fulde.

Hvis afstandskravene ikke er anført af producenten, skal følgende regler benyttes. Bemærk at disse regler kommer fra vejledningen til enfamiliehuse, og ikke nødvendigvis gælder alle bygninger. Generelt vil afstandskravene komme an på, hvad den maksimalt forekommende temperatur kommer op på. Her gælder det, at:

  • Hvis elementet kan få en temperatur på op til 85-100° C, skal der være mindst 3 cm afstand til brændbare materialer.
  • Hvis temperaturen kan komme op på 100-150° C skal afstanden være mindst 5 cm.

Det skal fremgå af producentens anvisninger til produktet, hvor lang sikkerhedsafstand der skal holdes. Det kan godt ske, at producentens sikkerhedsafstande er kortere end hvad der er angivet i Bygningsreglementet. I dette tilfælde er det producentens anvisninger du skal følge, så længe de produkter du bruger er CE mærkede.

Hvis det ikke fremgår af producentens anvisninger, hvor høj sikkerhedsafstanden skal være, skal følgende minimumsmål anvendes:

Afstand til murede pejse og masseovne50 cm
Afstand til øvrige ildsteder10 cm
Afstand til røgrør/stålskorsten3 x røgrørets diameter eller mindst 37,5 cm
Afstand til renselemme og lignende skorstenstilbehør20 cm
Afstandskrav mellem varme elementer og brændbart materiale fra vejledning BR18: Præaccepterede løsninger – Enfamiliehuse.

Bemærk i øvrigt, at gulvet foran og ved siden af ildsteder skal være dækket af et ikke brændbart materiale. For åbne ildsteder (pejse) skal materialet gå mindst 0,5 m foran åbningen, og for lukkede ildsteder (pejseindsatse og brændeovne) mindst 0,3 m. Desuden skal materialet dække mindst 15 cm på hver side af åbningen. Køber du en brændeovn, pejs eller pejseindsats ved os, kan vi vejlede dig til hvilken plade vi anbefaler, og stå for udformning og montering af den.

Regler for opførelse af skorstene

Du behøver ikke søge kommunen om byggetilladelse, hvis du vil opføre en skorsten. Bemærk dog at lokalplanen og Bygningsreglementet skal overholdes – herunder gælder, at der skal være mindst 2,5 meter fra skorstenen til skel. Desuden skal det skrå højdegrænseplan overholdes – her tæller selve skorstenspiben ikke med, så længe den er af ‘sædvanligt omfang’, som det fremgår af Bygningsreglementet.

Du skal huske at anmelde din skorsten til kommunen når den er opført. Inden du må tage din nye skorsten i brug skal den godkendes af en skorstensfejer. Dette sørger kommunen for, når du anmelder skorstenen.

Hvis du opfører din skorsten i en skakt, skal skakten være ventileret. Du kan få råd og vejledning til hvordan ventilationen kan udføres ved at kontakte os eller din skorstensfejer. Som regel monterer vi en konvektionsrist i skakten, der gør det ud for en aktiv ventilationsrist. Hvis skakten er muret, kan man også lave ventilationsriste i fugerne mellem murstenene.

Når du laver en skorstensopbygning må selve røgrøret (den uisolerede del af skorstenen) kun være i det rum, som brændeovnen eller pejsen er placeret i. Det betyder at skorstenen skal være isoleret ved rum- eller etagegennemføringer.

Service, service og service er vores mantra - og der kan være mange gode grunde til, at du vil i kontakt med os.

Derfor gør vi det nemt for dig. Mange af de forespørgsler, vi modtager, drejer sig om tilbud på en opgave, pris på en reservedel eller om service.

Skal du have ny gaspejs, brændeovn, pejseindsats, pilleovn eller pillefyr udarbejder vi gerne et skriftligt, uforpligtende tilbud til dig. Klik på "FÅ ET TILBUD" og udfyld formularen. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Vi fører en bred vifte af reservedele. Men finder du ikke det, du søger, er du velkommen til til at skrive til os. Klik på knappen "FORESPØRGSEL PÅ RESERVEDELE" og udfyld formularen. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Hos Himmerlands Pejsecenter udfører vi service på pilleovne, pillefyr, brændeovne, pejseindsatse og gaspejse. Når du bestiller service hos os, får du besøg af en af vores egne, rutinerede montører, der løser opgaven professionelt. Klik på knappen "SERVICEAFTALE", og udfyld formularen. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Husk: Der er også mulighed for et konsulentbesøg, hvis du gerne vil have en ny gaspejs, et pillefyr, en pilleovn, en pejseindsats eller et andet produkt, der kræver installation.