×
SKORSTEN OG AFTRÆK

SKORSTEN OG AFTRÆK

En skorsten er ikke til at komme udenom, hvis man vil have en brændeovn, pejs eller gaspejs. Vi kan vejlede dig indenfor de forskellige typer af skorstene, så du hurtigt kan få en fornemmelse for hvilken skorsten du har brug for.

For at kunne vælge den rette skorstensløsning er det vigtigt at forstå, hvordan skorstenen fungerer. Det kan du læse mere om her.

Hvordan fungerer en skorsten?

En skorsten er en lukket konstruktion, hvor varm røg bliver trukket ud. Det grundlæggende princip bag en skorsten er, at varm luft og gasarter vil stige til vejrs. Når den varme røg i en skorsten søger opad, mødes den med den kolde luft udenfor. Det betyder at der skabes et undertryk i skorstenen. Jo varmere røgen op igennem skorstenen er, des bedre træk vil der være i skorstenen.

Udover at varmen vil stige opad, er der også et naturligt undertryk i skorstenen, der afhænger af skorstenens højde. Dette følger af lufttrykket, der falder helt af sig selv, når man kommer op i højden. Ved at lave skorstenen længere, vil det atmosfæriske lufttryk være lavere ved udmundingen, hvilket skaber et større træk i skorstenen. Kort sagt afhænger trækket i skorstenen altså af højden og røggassernes temperatur.

Man skal være opmærksom på, at de nødvendige lufttryksforskellene for at skabe træk i en skorsten er meget små. Eksterne forhold som vind og vejr kan have meget større betydning, end lufttryksforskellen. Derfor er det meget vigtigt at vurdere omgivelserne når en skorsten opføres, så der eksempelvis ikke blæser direkte ind i skorstenen.

Skorstenstræk
Den varme røg fra brændeovnen vil stige til vejrs, hvilket trækker frisk luft til forbrænding ind i skorstenen.

Hvad skal skorstenen kunne?

Kort sagt skal en skorsten være i stand til at:

  • At beskytte huset mod de varme røggasser, der bliver ledt igennem skorstenen.
  • Håndtere de varme røggasser, uden at den nedbrydes eller kan gå i brand. Den skal desuden kunne beskytte huset i tilfælde af en skorstensbrand.
  • Kunne opbevare varmen fra de varme røggasser, så røgen ikke bliver kølet for meget ned under opstigningen.
  • Kunne modstå korrosion og ikke være fugtig.
  • Være tæt, så røgen kun kan komme ud foroven.

Moderne udfordringer med skorstene

Skorstene har været brugt gennem hundredvis af år, og det fysiske fænomen der benyttes er det samme i både nye og gamle skorstene. Der er dog mange forskelle på tidligere tiders pejse og nutidens brændeovne og pejse. I dag sigter man efter at få så god udnyttelse af brændet som muligt, hvilket betyder at man ønsker at den røg der kommer ud gennem skorstenen skal være så kold som muligt. Dette kan give trækproblemer. Vi tager naturligvis højde for dette når vi dimensionerer din nye skorsten, eller renoverer din gamle.

Hvilke typer af skorstene findes der?

Helt generelt findes der to typer, nemlig murede skorstene og stålskorstene. Der er dog stor forskel på nye og gamle skorstene, og der opstår forskellige generelt typer af problemer i murede skorstene og stålskorstene. I huse uden eksisterende skorsten anbefaler vi typisk stålskorstene, der både er den billigste løsning, og er nemme at føre igennem husets konstruktioner. Stålskorstenen kan nemt bøjes og formes, så den passer til huset. En muret skorsten er dyrere at etablere, men tilføjer et æstetisk udtryk til huset. Den murede skorsten er altså stadig relevant!

Hvorfor er der ikke træk i min skorsten?

De to mekanismer, der skal trække røgen ud af skorstenen, er varmen der stiger opad og forskellen i lufttrykket ved skorstenens udmunding. Hvis trækket i din skorsten er forsvundet pludseligt, bør du kontakte din skorstensfejer, da skorstenen kan være stoppet. Bemærk at det kan være giftigt at fyre op, hvis skorstenen er stoppet!

Det kan være forskellige årsager til manglende træk i skorstenen. Herunder er der nogle punkter, du kan tjekke, hvis du mangler træk i din skorsten.

Har du en ældre muret skorsten?

Hvis din skorsten er en ældre muret model, kan det være på tide at få den fornyet. Hvis lysningsarealet (skorstenens åbning) er for stort, kan du risikere at der slår kold luft ned i skorstenen. Det tager også længere tid at varme skorstenen op, hvis arealet er stort. Det kan også være at din murede skorsten er fugtig, hvilket igen skaber problemer. Hvis du ikke er interesseret i at lave en ny skorsten, kan det ofte lade sig gøre at fore den med et stålrør, så skorstenen bliver tæt og hurtigere kan varmes op. Du kan kontakte os for yderligere information.

Fyrer du rigtigt?

Det er vigtigt at varme skorstenen op, når der fyres op, så røgen ikke bliver kølet for meget ned når den rejser igennem skorstenen. Derfor anbefaler vi, at du fyrer kraftigt op fra starten, og ikke sparer på optændingspindene. Når skorstenen først er varm, vil den sikre et mere stabilt træk. Sørg desuden for at luftspjældene er åbne, når du fyrer op, så luften har fri gennemgang igennem skorstenen.

Er skorstenen for kort?

Hvis du synes du mangler træk i skorstenen, og den ikke er stoppet, kan du overveje at forlænge den for at skabe en større lufttrykforskel. Dette vil give dig et bedre træk. Du bør dog undersøge, om der er nogle særlige grunde til at du mangler træk i skorstenen. Hvis din skorsten er utæt, kan du forlænge den så meget du vil, uden at det vil virke.

Blæser det ned i skorstenen?

I nogle tilfælde afhænger trækket i skorstenen af, hvor vinden kommer fra og hvor kraftig den er. Hvis omgivelserne omkring din skorsten er uheldige, kan det betyde at der slår vind ned i skorstenen, hvilket skaber tryk i stedet for træk, og du vil få røg i stuen. Det er vigtigt at din skorsten afsluttes korrekt for at undgå, at der kan slå kold luft ned i skorstenen. Du kan kontakte os for yderligere information – vi er eksperter i at vurdere, hvad der skal til for at skabe et godt skorstenstræk.

Er dit hus for tæt?

Nyere huse er generelt meget tætte. Hvis dit hus er meget tæt, kan skorstenen ikke trække luft igennem dit hus. Det bevirker, at hele dit hus får skabt undertryk, og så søger røgen ikke nødvendigvis ud gennem skorstenen. Du kan tjekke om der kommer mere træk i skorstenen, hvis du åbner et vindue. Hvis dette er årsagen til dit manglende træk, kan du i de fleste nyere brændeovne installere et friskluftindtag, der selv trækker forbrændingsluften ind udefra. Husk at friskluftindtaget skal passe på din brændeovn.

Få bedre træk i skorstenen med en røgsuger

Hvis du gerne vil have en helt problemfri afbrænding, og ikke kan skabe det fornødne naturlige træk i skorstenen, er der heldigvis stadig muligheder. En røgsuger er en ventilator der erstatter skorstenshætten, som har en indbygget ventilator der skaber træk i skorstenen. Der findes tilfælde, hvor det praktisk ikke kan lade sig gøre at skabe et naturligt træk, og her anbefaler vi at man installerer en røgsuger. Røgsugeren tilsluttes en strømkilde, hvorefter den skaber det fornødne træk.

Alt efter hvor avanceret en løsning man ønsker, kan røgsugeren selv justere sig så den optimerer trækket i skorstenen. Vi forhandler Exodraft røgsugere, der kan fås med forskellige styringer. Vi anbefaler som oftest en Xzense styring, hvor du kan styre røgsugeren direkte fra en trådløs fjernbetjening, eller fra din mobiltelefon.

Røgsuger monteret på muret skorsten.
Røgsugeren monteres på den eksisterende skorsten. Foto: exodraft.
Forskellige røgsuger modeller.